Nokia 1203 - Повторна переробка

background image

Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби,

акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального

прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити

неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте

повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб

ознайомитися з інформацією про охорону довкілля,

пов’язаною з цим виробом, а також дізнатися, як

утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку

www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому

виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає,

що після завершення терміну експлуатації усі електричні

та електронні вироби й акумулятори підлягають

утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога

застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці

вироби з несортованими міськими відходами. Щоб

отримати додаткову інформацію про охорону довкілля,

див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за

адресою www.nokia.com/environment.