Nokia 1203 - Мультителефонна книга

background image

Мультителефонна книга

Ваш телефон підтримує до п’яти окремих телефонних книг для декількох

користувачів. Якщо функцію кількох телефонних книг активовано,

відображаються лише контакти активної телефонної книги.
Контакт може належати до однієї або кількох телефонних книг. Контакти у списку

Спільний вміст доступні для всіх телефонних книг.
Виберіть

Меню

>

Контакти

>

Установки

>

Мульти-телефонна книга

та

виберіть відповідні опції.
Активація функції кількох телефонних книг

Виберіть

Тип телефонної книги

>

Мульти-тел. кн.

.

Активація телефонної книги

Виберіть

Поточна теле-фонна книга

та виберіть потрібну телефонну книгу або

Спільний вміст

.

Призначення контакту одній або кільком телефонним книгам

Виберіть

Керування контактами

та виберіть потрібний контакт.

Перейменування телефонної книги

Виберіть

Перейменува-ння телефон-них книг

і виберіть потрібну телефонну

книгу.