Nokia 1203 - Введення тексту

background image

Введення тексту
Використання традиційного способу введення тексту

Натискайте певну клавішу, доки не буде відображено потрібну літеру.
Увімкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть

Опції

>

Словник

і виберіть потрібну мову.

Вимкнення інтелектуального введення тексту

Виберіть

Опції

>

Словник

>

Вимк. словник

.

Під час використання інтелектуального введення тексту натискайте кожну

клавішу один раз для однієї літери. Якщо відображено потрібне слово, натисніть

клавішу 0 і починайте вводити наступне слово. Якщо на дисплеї після слова

відображається знак питання (?), це означає, що цього слова немає у словнику.
Змінення слова

Натискайте клавішу *, доки не буде відображено потрібне слово.
Додавання слова

Виберіть

Правоп

, введіть слово у традиційний спосіб і виберіть

Добре

.

Додавання пробілу

Натисніть клавішу 0.

Ваш телефон

7

background image

Змінення методу введення тексту

Натискайте клавішу # та стежте за індикатором вгорі екрана.
Додавання цифри

Натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу.
Додавання спеціального символу

Натисніть клавішу *, якщо використовується традиційне введення тексту;

натисніть і утримуйте клавішу *, якщо використовується інтелектуальне введення

тексту.
Скасування очищення повідомлення

Виберіть

Опції

>

Скас. очистку

.