Nokia 1203 - Çoklu telefon defteri

background image

Çoklu telefon defteri

Telefonunuz birden çok kullanıcı için beş ayrı telefon defteri kullanımını destekler. Çoklu

telefon defteri etkinleştirildiğinde, yalnızca etkin telefon defterindeki kartvizitler

görünür.
Bir kartvizit bir veya birkaç telefon defterinde bulunabilir. Paylaş. kartv. altındaki

kartvizitlere tüm telefon defterlerinden erişilebilir.

Menü

>

Rehber

>

Ayarlar

>

Çoklu telefon defteri

seçeneğini belirleyin ve uygun

seçenekleri tercih edin.
Çoklu telefon defterini etkinleştirme

Telefon defteri stili

>

Çoklu tel. deft.

seçeneğini belirleyin.

Telefon defterini etkinleştirme

Geçerli telefon defteri

seçeneğini belirleyin ve istediğiniz telefon defterini seçin veya

Paylaş. kartv.

seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti bir veya daha fazla telefon defterine atama

Kartvizitleri yönet

seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartviziti seçin.

Telefon defterine yeni bir isim verme

Telefon defterlerine yeni isim ver

seçeneğini belirleyin ve istediğiniz telefon defterini

seçin.