Nokia 1203 - İmplante tıbbi cihazlar

background image

İmplante tıbbi cihazlar
Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör

gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi

cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç)

uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar

taşıyan kişiler:

Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3

santimetre (6 inç) uzakta tutun.

Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.

Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına

tutmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı

kapatmalıdır.

Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin

talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma

konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

12 Ek güvenlik bilgileri