Nokia 1203 - Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

background image

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın.

Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar

yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına

neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları

gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt

depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya

patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun.

Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu

zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun

kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı,

kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında

tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal

maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,

propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli

şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür

araçların üreticilerine başvurmalısınız.