Nokia 1203 - Geri Dönüşüm

background image

Geri Dönüşüm
Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj

malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına

bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve

malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri

dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle

veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya

ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp

kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve

akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir

atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu

gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı

yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre

korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/

environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere

bakabilirsiniz.