Nokia 1203 - Kontaktet

background image

Kontaktet

Ju mund t'i ruani emrat dhe numrat e telefonit në kujtesën e telefonit dhe të kartës SIM.

Lista e kontakteve mund të përmbajë deri në 200 kontakte, të ruajtura në kujtesën e

telefonit.
Kërkimi i një kontakti

Në modalitetin e gatishmërisë, lëvizni poshtë. Futni karakteret ose shkronjat e para të

emrit dhe shkoni te kontakti i dëshiruar.
Ruajtja e kontakteve te lista e kontakteve

Zgjidhni

Menyja

>

Kontaktet

>

Shto kontaktin

.

8

Telefoni juaj

background image

Kopjimi i kontakteve midis kujtesës së telefonit dhe të kartës SIM

Zgjidhni

Menyja

>

Kontaktet

>

Kopjo

.