Nokia 1203 - Funksionet kryesore

background image

Funksionet kryesore

Zgjidhni

Menyja

për të hyrë në funksionet e mëposhtme:

Mesazhet — për të krijuar, dërguar, hapur dhe menaxhuar mesazhet

Kontaktet — për të ruajtur emrat dhe numrat e telefonave në kujtesën e kartës SIM

dhe në kujtesën e telefonit

Regjist. thirrje. — për të hyrë në numrat e telefonave të thirrjeve të humbura, të marra

dhe të thirrura

Cilësimet — për të caktuar funksione të ndryshme të telefonit tuaj

Zilja e orës — për të vendosur kohën për alarmin

Kujtesat — për të menaxhuar rikujtuesit

Lojrat — për të parametrizuar efektet e lojërave ose për të luajtur me lojërat e

instaluara në telefonin tuaj

Shtesat — për të hyrë te

Llogaritësi

,

Konvertuesi

,

Kron. mbrap.

,

Kalendari

,

Kronometri

,

Demonstrimi

dhe

Projektori

Shërbimet SIM — për të përdorur shërbimet plotësuese, nëse mbështeten nga karta

juaj SIM