Nokia 1203 - SHËRBIMI I KUALIFIKUAR

background image

SHËRBIMI I KUALIFIKUAR

Këtë produkt mund ta instalojë ose riparojë vetëm një personel i kualifikuar.