Nokia 1203 - REZISTENCA NDAJ UJIT

background image

REZISTENCA NDAJ UJIT

Pajisja juaj nuk i reziston ujit. Mbajeni të thatë.

Siguria

3