Nokia 1203 - PARËSI KA SIGURIA NË RRUGË

background image

PARËSI KA SIGURIA NË RRUGË

Zbatoni të gjitha ligjet lokale. Kur jeni duke ngarë automjetin, mbajini duart

gjithmonë të lira për ta komanduar atë. Gjatë ngarjes së automjetit, rëndësi

parësore duhet të ketë siguria në rrugë.