Nokia 1203 - PAJISJET NDIHMËSE DHE BATERITË

background image

PAJISJET NDIHMËSE DHE BATERITË

Përdorni vetëm pajisje ndihmëse dhe bateri të miratuara. Mos lidhni

produkte që nuk përputhen.