Nokia 1203 - NDËRHYRJA

background image

NDËRHYRJA

Të gjitha pajisjet celulare mund të jenë të ndjeshme ndaj ndërhyrjes, e cila

mund të ndikojë në funksionimin e tyre.