Nokia 1203 - MBYLLENI NË ZONAT E KUFIZUARA

background image

MBYLLENI NË ZONAT E KUFIZUARA

Ndiqni të gjitha masat kufizuese. Mbylleni pajisjen në aeroplan, afër

aparaturave mjekësore, lëndëve djegëse, lëndëve kimike ose afër zonave ku

kryhen shpërthime.