Nokia 1203 - Siguria

background image

Siguria

Lexoni këto orientime të thjeshta. Mosndjekja e tyre mund të jetë e rrezikshme ose e