Nokia 1203 - Thirrjet e urgjencës

background image

Thirrjet e urgjencës
I rëndësishëm:
Kjo pajisje funksionon duke përdorur

radiosinjale, rrjete celulare, rrjete me kabllo nëntokësore,

dhe funksione të programuara për përdoruesit. Nëse pajisja

juaj mbështet thirrjet me zë nëpërmjet internetit (thirrjet në

internet), aktivizoni dhe thirrjet në internet dhe telefonin

celular. Pajisja mund të përpiqet të kryejë thirrje urgjence si

nëpërmjet rrjeteve celulare, ashtu dhe nëpërmjet ofruesit

tuaj të thirrjes në internet, nëse janë të aktivizuar. Nuk mund

të garantohet lidhja në të gjitha kushtet. Ju nuk duhet të

mbështeteni vetëm në pajisjet celulare për komunikimet

thelbësore siç janë urgjencat mjekësore.

Për të bërë një thirrje urgjence:

1

Nëse pajisja nuk është e hapur, hapeni. Kontrolloni për

një forcë të mjaftueshme të sinjalit. Në varësi të pajisjes

suaj, mund të duhet të zbatoni hapat e mëposhtëm:

Futni kartën SIM nëse e përdor pajisja juaj.

Hiqni disa kufizime të thirrjes që keni aktivizuar

në pajisjen tuaj.

Ndërrojeni profilin tuaj nga profili jashtë linje ose

ai i fluturimit, në një profil aktiv.

2

Shtypni butonin e përfundimit sa here të jetë e

nevojshme, për të pastruar hapësirën e shfaqjes dhe

për të përgatitur pajisjen për thirrjet.

3

Futni numrin zyrtar të urgjencës për vendndodhjen tuaj

aktuale. Numrat e urgjencës ndryshojnë sipas

lokalitetit.

4

Shtypni butonin e thirrjes.

Kur jeni duke kryer një thirrje të urgjencës, jepni të gjithë

informacionin e nevojshëm sa më saktë që të jetë e mundur.

Pajisja juaj celulare mund të jetë ndoshta mjeti i vetëm i

komunikimit në vendin e aksidentit. Mos e përfundoni

thirrjen derisa t’ju japin lejen për ta përfunduar.