Nokia 1203 - Pajisjet mjekësore të transplantuara

background image

Pajisjet mjekësore të transplantuara
Prodhuesit e pajisjeve mjekësore rekomandojnë një largësi

minimale prej 15,3 centimetrash (6 inç) midis një pajisjeje

celulare dhe një pajisjeje mjekësore të implantuar, siç është

një stimulues kardiak ose defibrilator kardioverter i

12 Informacioni shtesë mbi sigurinë

background image

implantuar, në mënyrë që të shmanget ndërhyrja e

mundshme me pajisjen mjekësore. Personat që kanë pajisje

të tilla duhet:

Ta mbajnë pajisjen gjithmonë në një largësi më të

madhe se 15,3 centimetra (6 inç) nga pajisja mjekësore.

Të mos e mbajnë pajisjen në xhepa afër gjoksit.

Ta mbajnë pajisjen celulare në veshin në anën e

kundërt të pajisjes mjekësore.

Mbylleni pajisjen celulare, nëse keni ndonjë arsye të

dyshoni se po shkaktohet ndërhyrje.

Të ndjekin udhëzimet e prodhuesit të pajisjes

mjekësore të implantuar.

Nëse keni pyetje rreth përdorimit të pajisjes suaj celulare

bashkë me një pajisje mjekësore të transplantuar,

këshillohuni me mjekun tuaj.