Nokia 1203 - Pajisjet mjekësore

background image

Pajisjet mjekësore
Funksionimi i pajisjes radiotransmetuese, duke përfshirë

edhe telefonat celularë, mund të ndërhyjë në funksionimin e

pajisjeve mjekësore të pambrojtura mirë. Konsultohuni me

një mjek ose me prodhuesin e pajisjes mjekësore, për të

përcaktuar nëse ato janë blinduar mirë për t’u mbrojtur nga

energjia e jashtme e RF-së. Fikeni telefonin kur rregullat e

afishuar ju udhëzojnë që të veproni kështu. Spitalet ose

qendrat shëndetësore, mund të përdorin pajisje të ndjeshme

ndaj energjisë së jashtme të RF-së.