Nokia 1203 - Fëmijët e vegjël

background image

Fëmijët e vegjël
Pajisja juaj dhe pajisjet ndihmëse të saj nuk janë lodra. Ato

mund të përmbajnë pjesë të vogla. Mbajini larg nga fëmijët

e vegjël.