Nokia 1203 - Automjetet

background image

Automjetet
Sinjalet RF mund të ndikojnë në sistemet elektronike të

pablinduara ose të painstaluara mirë të automjeteve siç janë:

sistemi elektronik i injeksionit të karburantit, sistemi

elektronik kundër bllokimit të rrotave gjatë frenimit, sistemi

elektronik i kontrollit të shpejtësisë dhe sistemi i jastëkëve të

ajrit. Për informacion të mëtejshëm, pyesni prodhuesin e

automjetit tuaj ose të aparaturave të tij.

Vetëm një personel i kualifikuar duhet t’i bëjë shërbim ose ta

instalojë pajisjen në një automjet. Shërbimi ose instalimi i

gabuar mund të jetë i rrezikshëm dhe mund ta zhvlerësojë

garancinë tuaj. Kontrolloni rregullisht nëse të gjitha

aparaturat e pajisjes celulare të instaluara në automjetin

tuaj, janë të vendosura dhe punojnë si duhet. Mos ruani ose

transportoni lëngje djegëse, gaze ose materiale eksplozive

në të njëjtën kabinë me pajisjen, pjesët ose pajisjet e saj

ndihmëse. Mos harroni që jastëkët e ajrit fryhen me shumë

forcë. Mos e vendosni pajisjen tuaj ose pajisjet ndihmëse në

zonën e hapjes së jastëkëve të ajërit.

Mbylleni pajisjen para se të hipni në aeroplan. Përdorimi në

aeroplan i telepajisjeve celulare, mund të jetë i rrezikshëm

për funksionimin e aeroplanit dhe mund të jetë i paligjshëm.