Nokia 1203 - Informacioni shtesë mbi sigurinë

background image

Informacioni shtesë mbi sigurinë
Sipërfaqja e kësaj pajisjeje nuk përmban nikel.