Nokia 1203 - Vendosja e kartës SIM dhe e baterisë

background image

Vendosja e kartës SIM dhe e baterisë

1 Ngrijeni baterinë dhe hiqeni atë (1).

2 Vendosni kartën SIM (2). Sigurohuni që sipërfaqja e kontaktit me ngjyrë ari, të jetë

e kthyer poshtë dhe karta SIM të jetë futur me cepin e prerë pjerrët, të drejtuar nga

fundi i pajisjes.

3 Vendosni përsëri në vend baterinë dhe mbulesën e pasme (3, 4).