Nokia 1203 - Heqja e kartës SIM

background image

Heqja e kartës SIM

Shtypni sustën e lirimit (1) dhe nxirrni jashtë me rrëshqitje kartën SIM (2).