Nokia 1203 - Hapja e kapakut të pasmë

background image

Hapja e kapakut të pasmë

Shtypni butonin e lirimit (1), rrëshqitni për lart kapakun e pasmë (2), dhe hiqeni atë.
Ky telefon është krijuar për t'u përdorur me baterinë BL-4C.
Heqja pa rrezik. Gjithmonë mbylleni pajisjen dhe shkëputeni ngarkuesin përpara se të

hiqni baterinë.