Nokia 1203 - Hapja dhe mbyllja

background image

Hapja dhe mbyllja

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e përfundimit.
Përdoreni telefonin vetëm në pozicionin e tij normal të përdorimit.
Pajisja juaj mund të ketë antena të brendshme dhe të jashtme. Shmangni prekjen e

panevojshme të antenave, kur antena është duke transmetuar ose duke marrë. Kontakti

me antenat ndikon në cilësinë e komunikimit dhe mund të shkaktojë ngritjen e nivelit

të fuqisë gjatë funksionimit si dhe mund të shkurtojë jetëgjatësinë e baterisë.