Nokia 1203 - Vërtetoni hologramin

background image

Vërtetoni hologramin
1

Kur shikoni hologramin në etiketë, nga njëri cep ju

duhet të shikoni simbolin e Nokia-s që janë dy duar të

bashkuara dhe nga cepi tjetër duhet të shikoni logon e

Nokia-s për pajisjet ndihmëse origjinale.

2

Kur të ktheni cepat e hologramit majtas, djathtas,

poshtë dhe lart, ju duhet të shihni 1, 2, 3 dhe 4 pika në

çdo anë përkatësisht.

Përfundimi me sukses i hapave nuk ju jep një siguri të plotë

për origjinalitetin e baterisë. Nëse nuk mund të konfirmoni

origjinalitetin ose nëse keni ndonjë shkak që të besoni se

bateria juaj Nokia me hologramin në etiketë nuk është një

bateri origjinale Nokia, mos e përdorni dhe dërgojeni te

qendra më e afërt e shërbimit e autorizuar nga Nokia ose te

një shitës i tillë që t'ju ndihmojë.

Për të mësuar më shumë rreth baterive origjinale Nokia,

shikoni www.nokia.com/battery.