Nokia 1203 - Orientimet e origjinalitetit të baterive Nokia

background image

Orientimet e origjinalitetit të baterive Nokia
Për sigurinë tuaj, gjithmonë përdorni bateri origjinale Nokia.

Për të qenë të sigurtë që po blini një bateri origjinale Nokia,

blejeni nga një shitës ose qendër shërbimi e autorizuar nga

Nokia dhe kontrolloni etiketën e hologramit duke ndjekur

hapat e mëposhtëm: