Nokia 1203 - PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

background image

sau ilegală. Pentru informaţii suplimentare, citiţi în întregime ghidul utilizatorului.
PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă

aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.