Nokia 1203 - Încărcarea acumulatorului

background image

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost parţial încărcat din fabrică. Dacă aparatul indică o încărcare slabă,

efectuaţi următoarele:

4

Pregătirea pentru utilizare

background image

1 Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.

2 Conectaţi încărcătorul la aparat.

3 Când aparatul indică încărcarea completă, deconectaţi încărcătorul de la aparat,

apoi de la priza de perete.

Indicaţie: Pentru a economisi energia, deconectaţi încărcătorul atunci când

acumulatorul este complet încărcat.
Nu trebuie să încărcaţi acumulatorul un anumit interval de timp şi puteţi folosi aparatul

în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare

câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a

putea efectua apeluri.