Nokia 1203 - Zone cu pericol de explozie

background image

Zone cu pericol de explozie
Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie.

Respectaţi toate instrucţiunile afişate. În asemenea zone,

scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la

vătămări corporale sau deces. Opriţi aparatul în staţiile de

alimentare cu carburant, precum şi în apropierea pompelor

de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă restricţiilor

din depozitele de carburanţi, din zonele de depozitare şi de

distribuire a carburanţilor, din incinta combinatelor chimice

sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei,

marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde

se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor,

unităţi de transfer şi stocare a substanţelor chimice şi zone

în care aerul conţine substanţe chimice sau particule, cum ar

fi praf de cereale, praf obişnuit sau pulberi metalice. Trebuie

să consultaţi producătorii vehiculelor alimentate cu gaze

lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili

dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranţă în apropierea

acestora.