Nokia 1203 - Mediul de utilizare

background image

Mediul de utilizare
Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la

radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de

utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă de

cel puţin 2.2 centimetres (7/8 inch) faţă de corp. Orice toc de

purtare, agăţătoare la centură sau alt suport de purtare a

aparatului pe corp nu trebuie să conţină metale şi trebuie să

asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp

specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fişiere de date sau mesaje este

necesară o conexiune de calitate cu reţeaua. Transmiterea de

fişiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o

astfel de conexiune este disponibilă. Urmaţi instrucţiunile

referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus

până la terminarea transmisiei.

Unele părţi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca

materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu aşezaţi

cărţi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în

apropierea aparatului, deoarece informaţiile stocate pe

acestea ar putea fi şterse.

12 Întreţinerea aparatului Dvs.