Nokia 1203 - Informaţii privind certificarea (SAR)

background image

Informaţii privind certificarea (SAR)
Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu

privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. El

este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde

radio prevăzute în recomandările internaţionale. Aceste

recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică

independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a

asigura protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi

starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele

mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele

de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau

SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de

2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10

grame de ţesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind

poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de

emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile

de frecvenţă testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se

poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este

conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru

accesarea reţelei. Această putere depinde de diferiţi factori,

de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori

SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele

naţionale de raportare şi testare, precum şi de banda de

reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul

informaţiilor despre produs, la www.nokia.com.

14 Informaţii suplimentare privind siguranţa

utilizarea aparatului la ureche este de 1. W/kg.

12

background image

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs

RH-112 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi

relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de

conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People şi Navi sunt mărci comerciale

sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este

o marcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse

şi de firme menţionate aici pot fi mărci comerciale sau nume

comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi

stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui

material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a

firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă.

Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri

oricărui produs descris în acest document, fără notificare

prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO

SITUAŢIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENŢIATORII SĂI NU

VOR FI ŢINUŢI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI

DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE

SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-

AR FI PRODUS.

CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU

EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN

FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR

FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE

ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU

ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI

DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST

DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE

PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi

serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune.

Vă rugăm consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi

informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă. Acest

aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot

face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din

SUA sau din alte ţări. Orice act contrar legii este interzis.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

9211642/Ediţia RO

15

4