Nokia 1203 - Contacte

background image

Contacte

Puteţi memora nume şi numere de telefon pe cartela SIM şi în memoria telefonului. Lista

de contacte poate conţine maximum 200 de contacte, stocate în memoria telefonului.
Căutarea unui contact

Parcurgeţi în jos în modul de aşteptare, introduceţi primele caractere sau litere ale

numelui, apoi mergeţi la contactul dorit.
Memorarea contactelor în lista de contacte

Selectaţi

Meniu

>

Contacte

>

Adăugare contact

.

Copierea contactelor între memoria telefonului şi cartela SIM

Selectaţi

Meniu

>

Contacte

>

Copiere

.

8

Aparatul Dvs.