Nokia 1203 - Accesorii

background image

Accesorii

Avertizare:

Folosiţi numai acumulatori, încărcătoare şi accesorii

omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model.

Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie

şi poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor

acumulatoare sau a unor încărcătoare neomologate poate

implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vă

distribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentare al

oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.