Nokia 1203 - Întreţinerea aparatului Dvs.

background image

Întreţinerea aparatului Dvs.
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care

trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să

respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.

Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile,

umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot

conţine substanţe care corodează circuitele

electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi

acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet

înainte de a pune acumulatorul la loc.

Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf

sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele

electronice se pot deteriora.

Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate sau

scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa

dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi

pot deforma sau topi anumite componente din

material plastic. Când aparatul revine de la o

temperatură scăzută la cea normală, umezeala poate

forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora

plăcile cu circuite electronice.

Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel

descris în acest ghid.

Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l

scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele

electronice interne şi elementele de mecanică fină.

Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse

chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau

detergenţi puternici. Utilizaţi o lavetă moale, curată şi

uscată pentru a curăţa suprafaţa aparatului.

Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele

mobile şi poate împiedica funcţionarea

corespunzătoare.

Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau

o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate,

modificările sau completările neautorizate, ar putea

deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările

referitoare la aparatele de radioemisie.

Utilizaţi încărcătoarele numai în interior.

Efectuaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor pe care

doriţi să le păstraţi, cum ar fi contactele şi notele de

agendă.

Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp

în vederea optimizării performanţelor, opriţi aparatul

şi scoateţi acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru

aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice alt tip de

accesoriu.