Nokia 1203 - SIM карт, зайгаа хийх

background image

SIM карт, зайгаа хийх

1 Зайг өргөж ав (1).
2 SIM картаа хий (2). SIM картын алтан шар өнгөтэй контактыг доош нь

харуулан, ташуу буланг төхөөрөмжийн ёроол руу харуулан хийх ёстойг

анхаар.

3 Зай ба арын тагийг буцааж хий (3, 4).