Nokia 1203 - Зайг цэнэглэх

background image

Зайг цэнэглэх
Таны зай үйлдвэр дээр хагас цэнэглэгдсэн. Хэрэв төхөөрөмж цэнэг бага байгааг

заавал дараах ажиллагааг гүйцэтгэ:

4

Эхлэх

background image

1 Цэнэглэгчийг тогонд залга.
2 Цэнэглэгчийг төхөөрөмжид залга.
3 Төхөөрөмжийн цэнэг дүүрсэн болохыг заавал цэнэглэгчийг төхөөрөмжөөс

салгаж, дараа нь тогноос салга.

Зөвлөмж:Эрчим хүч хэмнэхийн тулд зай бүрэн цэнэглэгдэхэд цэнэглэгчийг

салгаж бай.
Та зайгаа тодорхой хугацаанд цэнэглэх хэрэггүй бөгөөд та төхөөрөмжөө

цэнэглэж байхдаа ашиглаж болно. Хэрэв зай бүрэн цэнэггүй болсон бол цэнэгийн

хэмжээ заагч дэлгэц дээр гарч ирж, дуудлага хийж болох хэмжээнд хүртэл хэдэн

минут болно.