Nokia 1203 - Арын тагийг нээх

background image

Арын тагийг нээх

Суллах товчийг дарж (1), арын тагийг дээш нь гулсуулж (2) ав.
Энэ утсыг BL-4C зайтай ашиглах зориулалттай.

Аюулгүй авах. Зайг авахаасаа өмнө төхөөрөмжийг дандаа унтрааж, цэнэглэгчээс

нь салгаж бай.