Nokia 1203 - Харилцахууд

background image

Харилцахууд
Та утас болон SIM картныхаа санах ойд нэр, утасны дугаар хадгалж болно.

Харилцахын жагсаалтад утасны санах ойд хадгалагдсан 200 хүртэл харилцах

агуулагдаж болно.
Харилцах хайх
Зогсонги горимд доош гүйлгэн, нэрний эхний тэмдэгт буюу үсгүүдийг оруулаад,

хүссэн харилцах хүртлээ гүйлгэ.
Харилцахыг харилцахын жагсаалтад хадгалах

Цэс

>

Утасны жагс.

>

Дугаар нэм

гэж ор.

Утас ба SIM картны санах ойн хооронд харилцах хуулах

Цэс

>

Утасны жагс.

>

Хуул

гэж ор.

8

Таны утас