Nokia 1203 - Товчнууд ба эд анги

background image

Товчнууд ба эд анги

1

Сонсголын хэсэг

2

Дэлгэц

3

Сонгох товчнууд

4

Navi™ товч; цаашид гүйлгэх товч

гэх

5

Залгах товч

6

Таслах/Асаах товч

7

Товчлуур

Таны утас

5

background image

8

Гэрэл

9

Микрофон

10

Бугуйн оосрын сүвэгч

11

Цэнэглэгчийн холбогч

12

Чихэвчний холбогч

13

Суллах товч

Гаралтын дохио төхөөрөмжид гэмтэл учруулж болох тул ийм дохио үүсгэдэг

бүтээгдхүүн бүү холбо. Nokia AV Connector-т хүчдэлийн ямар нэгэн эх үүсвэр бүү

холбо.

Энэ төхөөрөмжтэй хамт ашиглахыг Nokia-гаас зөвшөөрсөн гадна төхөөрөмж

буюу чихэвчээс өөр гадна төхөөрөмж буюу чихэвчийг Nokia AV Connector-той

холбохдоо дууны хэмжээнд онцгой анхаар.