Nokia 1203 - Текст бичих

background image

Текст бичих
Уламжлалт бичвэр оруулах арга хэрэглэх
Хүссэн үсэг гарч иртэл товчийг дахин дахин дар.

Таамнал бичвэр оруулах аргыг идэвхжүүлэх

Сонголт

>

Толь бичиг

гэж ороод хүссэн хэлээ сонго.

Таамнал бичвэр оруулах аргыг идэвхгүй болгох

Сонголт

>

Толь бичиг

>

Толь хаагдсан

гэж ор.

Бичвэр урьдаас тааж оруулах функцийг ашиглаж байхдаа нэг үсэг бичихдээ

тухайн товчийг нэг л дар. Хэрэв таны хүссэн үг дэлгэцэн дээр байгаа бол, 0

товчийг дараад дараачийн үгээ бичиж эхэл. Үгийн ард ? тэмдэг байвал, тэр үг

толинд байхгүй гэсэн үг.
Үг өөрчлөх
Хүссэн үг гарч иртэл * товчийг дахин дахин дар.

Үг нэмэх

Үг

-г сонгож, уламжлалт бичвэр оруулах аргаар үг оруулаад,

OK

-г сонго.

Зай авах
0-г дар.
Бичвэр оруулах аргыг өөрчлөх
# товчийг дахин дахин дарж, дэлгэцийн дээр байгаа заагуурыг ажигла.

Таны утас

7

background image

Тоо оруулах
Хүссэн тоо бүхий товчийг удаан дар.
Тусгай тэмдэгт оруулах
Бичвэр оруулах уламжлалтыг аргыг ашиглаж байхдаа * товчийг дар; таамнал