Nokia 1203 - Зурвас

background image

бичвэр оруулах аргыг ашиглаж байхдаа * товчийг удаан дар.
Зурвас арилгасныг буцаах

Функц

>

Текстийг сэргээ

гэж ор.

Зурвас
Таны үйлчилгээ үзүүлэгч зурвасын үйлчилгээг дэмждэг тохиолдолд л та ийм

үйлчилгээ ашиглаж болно.

Таны төхөөрөмж нэг зурваст ноогдох үсгийн тооноос илүү бичвэр зурвас явуулах

боломжтой. Урт зурвасыг хоёр буюу түүнээс олон зурвас болгон илгээнэ. Танай

үйлчилгээ үзүүлэгч үүний дагуу төлбөр авч болно. Өргөлт буюу бусад тэмдэг

хэрэглэдэг тэмдэгтүүд болон зарим хэл илүү их зай эзэлдэг тул нэг зурваст илгээх

тэмдэгтийн тоог багасгадаг.

Зурвас бичих ба илгээх

1

Цэс

>

Мессеж

>

Мессеж үүсгэ

сонго.

2 Зурвасаа бич. Зурвасын уртын заагуур тухайн зурваст хэдэн тэмдэгт оруулж

болохыг тань харуулна.

3

Сонголт

>

Илгээ

гэж ороод, хүлээн авагчийнхаа утасны дугаарыг оруулах

буюу түүнийг харилцахын жагсаалтаас сонгоод,

OK

сонго.

Зурвас устгах

Цэс

>

Мессеж

>

Мессеж устга

>

Бүгд уншсан

гэж ороод хавтсаа сонго.