Nokia 1203 - Дуудлага хийх, авах

background image

Дуудлага хийх, авах

Дуудлага хийх
Утасны дугаар, үүний дотор шаардлагатай бол улс, бүсийн кодыг оруулаад,

залгах товчийг дар.

Дуудлагад хариулах
Залга товчийг дар.

6

Таны утас

background image

Дуудлага таслах буюу татгалзах
Таслах товчийг дар.
Чанга яригч буюу сонсголын хэсгийг ашиглах
Дуудлагын үеэр

Ч/яригч

буюу

Гар

-г сонго.

Дууны хэмжээ тааруулах
Утсаар ярьж байхдаа сонсголын хэсэг буюу чихэвчний дууг тохируулахын тулд

зүүн, баруун тийш гүйлгэ.

Сэрэмжлүүлэг:

Чанга дуу хөгжмийг удаан хугацаагаар сонсох нь таны сонсголыг гэмтээж болно.

Хөгжмийг дунд түвшин дээр нь тавьж сонс, түүнчлэн төхөөрөмжийнхөө чанга

яригчийг хэрэглэж байхдаа чихнийхээ ойр бүү барь.