Nokia 1203 - Гол функцууд

background image

Гол функцууд
Дараах функцууд руу нэвтрэхийн тулд

Цэс

сонго:

Мессеж — зурвас үүсгэх, илгээх, нээх, удирдах
Утасны жагсаалт — SIM карт, утасны санах ойд нэр, утасны дугаар хадгалах
Дуудлагын бүртгэл — аваагүй, авсан, залгасан дуудлагын утасны дугааруудад

нэвтрэх
Тохиргоо — утасныхаа янз бүрийн функцийг тохируулах
Сэрүүлэг — сэрүүлгийн цагийг тавих
Санамжууд — сануулгуудыг удирдах
Тоглоом — тоглоомны тохиргоо хийх буюу утсандаа суулгасан тоглоомоор

тоглох
Нэмэлт —

Тооны машин

,

Хөрвүүлэгч

,

Буурах тоол.

,

Хуанли

,

Секундомер

,

Демонстрац

,

Гэрэл

-д нэвтрэх

SIM-ийн үйлчилгээ — SIM картынхаа дэмждэг нэмэлт үйлчилгээг ашиглах