Nokia 1203 - Оригинал Nokia зайг таних зааварчилгаа

background image

Оригинал Nokia зайг таних зааварчилгаа
Өөрийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс үргэлж

оригинал Nokia зай ашиглаж бай. Та оригинал Nokia зай

авч байгаа эсэхээ шалгахын тулд Nokia-гийн албан ёсны

үйлчилгээний төв буюу борлуулагчаас худалдан авч,

дараах үе шаттайгаар голограм шошгыг нь шалга: