Nokia 1203 - Сонсголын аппарат

background image

Сонсголын аппарат
Зарим дижитал утасгүй төхөөрөмж сонсголын аппаратад

нөлөөлж болно.