Nokia 1203 - Бага насны хүүхдүүд

background image

Бага насны хүүхдүүд
Таны төхөөрөмж ба түүний нэмэлт хэрэгслүүд тоглоом

биш. Эдгээрт жижиг эд анги агуулагдаж болно.

Тэдгээрийг бага насны хүүхдээс хол байлга.