Nokia 1203 - Аюулгүй байдлын тухай нэмэлт мэдээлэл

background image

Аюулгүй байдлын тухай нэмэлт мэдээлэл
Энэ төхөөрөмжийн гадарга никельгүй.