Nokia 1203 - ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ БҮХИЙ ГАЗАР УНТРАА

background image

ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ БҮХИЙ ГАЗАР УНТРАА

Аливаа дүрэм журмыг дагаж мөрд. Төхөөрөмжийг нисэх онгоцон дотор

болон эмнэлгийн төхөөрөмж, шатахуун, химийн бодис, тэсэлгээний

бүсийн ойр унтраа.